هایپر تره بار | نهال گوجه سبز برغان

نهال گوجه سبز اصیل برغان
اعلا و بار درشت

نام: نهال گوجه سبز برغان

متوسط ارتفاع درخت:  ۵٫۵ متر

شکل میوه: گرد و سبز رنگ

پایه: آلوچه (گوجه)

زمان برداشت: در ماه اردیبهشت

گوجه سبز برغان بار درشت و در سنین ۱ ،۲ و ۳ ساله موجود است.