هایپر تره بار | نهال بن دار

فروش نهال و درخت با بن بالا
بهترین کیفیت
جهت تحویل به شهرداری

فروش انواع درخت و نهال  مثمر و غیر مثمر بن دار با بن بالا و درختان میوه چند ساله در هایپر تره بار

 

انواع گردو بن دار

 

ارقام درختان میوه پیتی

ارقام غیر مثمر جهت ارائه به شهرداری