هایپر تره بار | نهال گلابی آنجو

نهال گلابی قرمز آنجو
تعداد محدود

نام: نهال گلابی آنجو

منشاء: ایران

زمان رسیدن میوه: اواخر شهریور

عمر مفید: ۳۰ سال

پایه: گلابی بذری

تحمل خشکی: نیمه متحمل

تحمل سرمای زمستانی: -۲۵c الی -۲۸c