نهال مرکبات

همه ارقام تجاری مرکبات اعم از پرتقال، نارنگی، لیموجات و ارقام خاص مناسب کشت در مناطق شمالی و جنوبی کشور در این مرکز بصورت پیوندی و با بهترین کیفیت تولید شده و در اسرع وقت برای مشتریان عزیز ارسال می گردد. لازم به ذکر است ارقام مرکبات فقط بصورت ریشه پر (گلدانی و کیسه ای) قابل ارائه است.