نهال شلیل

ارقام زودرس و دیررس پرمحصول شلیل ایرانی و خارجی در هایپر تره بار تولید و بصورت ریشه پر و ریشه لخت در اندازه های مختلف با لیبل معتبر قابل ارائه است.