نهال توت

ارقام نهال توت سفید تجاری و خشکباری، توت قرمز و سیاه و شاه توت با بهترین کیفیت و در اندازه های مختلف در این مرکز تولید شده و بصورت شناسنامه دار عرضه می گردد.