نهال انار

ارقام ویژه تجاری انار درجه یک و صادراتی مناسب مناطق آب و هوایی مختلف (علی الخصوص ارقام انار ساوه ) در مجموعه هایپرتره بار تولید و بصورت ریشه ای، کیسه ای، گلدانی و جعبه ای قابل عرضه است.