نهال گیلاس

ارقام گیلاس پیوندی با کیفیت روی پایه های بذری و رویشی (گزیلا) تولید و تحت بهترین گواهی سلامت کشور عرضه می شود. ارسال نهال در سریع ترین زمان ممکن به سراسر کشور امکان پذیر است.