نهال گوجه سبز

ارقام نهال گوجه سبز پر محصول و زودبازده بصورت پیوندی و تحت بهترین مجوز سلامت نهال در این مجموعه تولید و به مشتریان عزیز ارائه می شود.