نهال هلو

ارقام نهال هلو پربازده و تجاری زودرس و دیررس در هایپرتره بار تولید و عرضه می گردد.