نهال سیب

کلیه ارقام سیب بصورت پیوندی با پایه معمولی و پایه مالینگ (رویشی) با قیم و بدون قیم زیر نظر کارشناسان و متخصصان زبده و با تجربه این مرکز تولید و تحت بهترین مجوز سلامت نهال کشور به مشتریان عزیز در سراسر ایران عرضه می شود.