نهال زردآلو

ارقام پرمحصول و زودبازده زردآلو بصورت انبوه و زیر نظر کارشناسان کشاورزی این مرکز تولید می گردند. همچنین پاره ای از ارقام خاص زردآلو همچون رقم نخجوان روی پایه مقاوم میروبالان تولید و عرضه می شوند.