نهال بادام

نهالستان هایپرتره بار با بیش از 40 سال سابقه تولید نهال، هرساله اقدام به تولید بیش از 10 رقم از ارقام تجاری پر محصول و زودبازده بادام در مقیاس انبوه نموده و این ارقام را روی پایه های بذری و پایه رویشی (پاکوتاه جی ان و جی اف) با بهترین کیفیت عرضه می نماید.