نهال آلو

تمامی ارقام تجاری آلوجات اعم از صادراتی و محلی در این مرکز تولید شده و بصورت ریشه لخت و ریشه پر با بهترین مجوز سلامت نهال به مشتریان عزیز عرضه می گردد.