هایپر تره بار | نهال گردو ژنوتیپ برتر کلون G3

گردو ژنوتیپ برتر
پربازده
نیمه پاکوتاه

نام: نهال گردو ژنوتیپ برتر/ کلون G3/ نهال گردو ژنوتیپ کرج

مشخصات:

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور از دهه ۱۳۶۰ با جمع آوری ژنوتیب۔ های گردو از مناطق گردو خیز کشور و احداث سه قطعه باغ کلکسیون در کرج، ارومیه و مشهد مطالعاتی در زمینه ارزیابی و سازگاری و همچنین تکثیر از طریق روش های مختلف پیوند را آغاز کرد و به دنبال آن در دهه ۱۳۷۰ تعدادی از ارقام شناخته شده گردوی دنیا را نیز وارد کرد، محققین باغبانی این موسسه در آزمایش ها مختلف خصوصیات ژنوتیپها و ارقام مذکور را در آزمایش ها متعدد مورد بررسی قرار دادند و نهایتا تعدادی از آنها را به عنوان کلون های امیدبخش معرفی نمودند که کلون G3 یکی از آنهاست.

کلون G3 از ژنوتیپ های انتخابی منطقه کرج است. شکل درخت نسبتأ گسترده ، قدرت رویشی متوسط، تیپ تشکیل جوانه های بارده ۱۰۰ درصد جانبی و نسبتأ زودرس است. این رقم در برخی سال ها دچار سرمازدگی می گردد. تاریخ گرده افشانی گل نر قبل از تاریخ پذیرش گل ماده(پروتاندر) بوده و تعداد شاتونهای نر نسبتا زیاد است. زمان رسیدن میوه این رقم در شرایط کرج اوایل شهریورماه است. کلون G3 از ارقام پر محصول بشمار می آید و میزان محصول و عملکرد هکتاری آن بسیار زیاد است. متوسط وزن یک میوه کلون G3 با پوست چوبی به ۱۸ گرم می رسد. میزان حساسیت به سرمای زمستانه اش متوسط ، شکل میوه آن گرد و درشت، رنگ مغز قهوه ای روشن و نسبت مغز بالا و حدود ۵۵ درصد است. از دیگر خصوصیات میوه این رقم می توان به سطح پوست چوبی صاف و چسبندگی پوست به مغز کم (مغز به راحتی جدا می شود) اشاره کرد. این کلون برای کشت در مناطق نسبتا معتدل مناسب است. 

ویژگی خاک:

درخت گردو به خاطر داشتن ریشه های گسترده و عمیق به اراضی زراعی عمیق با عمق حداقل ۲- ۱/۵ متر نیاز دارد. اراضی لومی که تقریبا دارای ترکیب ۲۰ رس و نسبت مساوی ۴۰% شن و سیلت می باشند به دلیل قابلیت زهکشی برای گردو کاری بسیار مناسب هستند. گردو در خاک های سبک و آهکی خنک نیز به خوبی رشد می کند (گردوهای ایرانی در PH بین ۷/۵ – ۶/۵ رشد بهتری دارند). سفتی و کم عمق بودن خاک و رطوبت راکد شرایط را برای پوسیدگی ریشه فراهم می کند.

نیاز آبیاری:

نیاز آبی درخت گردو ۷۰۰۰ – ۱۰۰۰ مترمکعب در هکتار است که با توجه به سن درختان و شرایط آب و هوایی منطقه تعیین می گردد. ضمنا آبیاری هر ۱۰-۷ روز یک بار در سایه انداز درخت انجام میشود. همچنین به کیفیت آب نیر بایستی توجه شود آبی که محتوی مقدار زیادی بر، کلراید، کربنات، بی کربنات و سایر املاح باشد برای آبیاری درختان گردو مناسب نیست.

گردو حداقل به ۷۶۰ میلی متر بارندگی نیاز دارد و در مناطق خشک ابیاری ضروری است. درختان کشت شده در مناطقی با سفره آب زیرزمینی بالا خسارت می بینند و زهکشی حداقل به عمق ۳ متر لازم است.

فواصل کاشت  و چالگود:

در احداث باغ گردو ایرانی فاصله بین درختان بصورت ۱۰×۱۰ متر توصیه می شود. در کاشت ارقام گردو های پایه کوتاه و نیمه کوتاه فاصله کاشت بین ۸×۸ و ۷×۷ متغیر است. بنابراین در هر هکتار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر درخت گردو خواهیم داشت.

پس از تعیین فواصل کاشت عملیات میخکوبی انجام می شود. سپس اقدام به علامت گذاری برای محل‌های حفر چاله نموده و در همان نقطه بطور دقیق چاله حدود یک متری حفر می‌گردد. با این روش فواصل بین ردیف‌ها رعایت می شود.

هرس:

بطور کلی هرس گردو شامل حذف شـاخه هـای خـشک شـده و خسارت دیده و بیمار و همچنین شاخه های با زاویه حاده که مانع رسیدن نور و هوا می شوند، می گـردد. هرس درختان گردو در مناطق سرد معمولا از اسفند تا فروردین انجام می گیرد. در هرس درخت گردو ۳ الی ۵ شاخه اصلی بعنوان بازو و با زوایای باز انتخاب می شوند که ایـن شـاخه ها بایستی حداقل ۳۰ سانتی متر از همدیگر فاصله داشته و در جهات مختلف قرار داشته باشـند برای هـرس درختـان جـوان گـردو نیاز به شناخت نوع عادت باردهی ارقام و نحوه رشد می باشد. ارقام با باردهی انتهایی به شکل جامی کلاسیک و ارقام با باردهی جانبی به شکل محور تغییر شکل یافته هرس می شوند.