هایپر تره بار | نهال گلنار

نام : گلنارپارسی، انار زینتی، انار پُرپَر، پنجه عروس خفری
نام انگلیسی : Double flowered pomegranate
نام علمی : Punica granatum var. pleniflora
خانواده : lythraceae

مشخصات:

گلنار پارسی گیاهی است بومی ایران و زینتی که مصارف دارویی نیز دارد. این درخت در واقع همان درخت انار است با این تفاوت که این درخت نر است و میوه نمی دهد . گلنار در روزهای نخستین بهار برگ می دهد و برگ های آن بیضی نوک تیز کشیده به ارتفاع پنج سانتی متر به عرض یک و نیم سانتی متر است. روی برگ ها براق پشت آنها برنگ سبز تیره و کدر می باشد. هر شاخه این گیاه مانند درخت انار است شاخه های درخت پر از تیغ می باشد.

انار زینتی در اواسط ماه اردیبهشت غنچه می کند که این غنچه ها فرقی با گل انار ندارند .در ماه خرداد غنچه ها باز می شوند تبدیل به گل های گل هایی به شکل زنگلوله و به رنگ های قرمز روشن یا صورتی یا سفید پر گلبرگ می شوند. این گلها تا اواخر تیر ماه بر سر شاخه های درخت خود نمائی می کنند و تا اوایل پاییز همچنان به گلدهی ادامه میدهد که زیبائی خاصی به درخت و محیط پیرامونی آن می بخشد.

ارتفاع درخت گلنار بین ۲ تا ۳ متر متغییر است. در این گیاه دو گونه میوه دار و غیر میوه دار وجود دارد. ارقامی که گل پرپر (گلبرگ های زیاد) دارند میوه نمی دهند و ارقامی که گل کم پر (گلبرگ های کم) دارند، میوه می دهند. میوه ها از اواخر تابستان تا اوایل زمستان به بار می نشینند.انار زینتی همچون انار عمر بسیار زیادی دارد و در سن ۵ سالگی بالغ می شود، ولی از سال های اولیه گل می دهد.

شرایط اقلیمی :

گلنار در مناطقی با آب و هوای گرم و مرطوب یا رطوبت کم دوام رشد بهتری دارد. این گیاه نیاز به نور مستقیم و کامل خورشید داشته و نسبت به خشکی متحمل است.

خاک :

گلنار نسبت به خاک حساس نیست اما بهترین نوع خاک برایش لومی شنی است. برای کوددهی گیاه در اواخر زمستان کود پوسیده دامی مناسب است .

نیاز آبیاری :

انار تزئینی نسبت به خشکی تحمل بیشتری دارد و در حالت معمول هفته ای یکبار نیاز به آبیاری دارد.

آفات و بیماریها :

این گیاه آفت مخصوصی ندارد ولی در گونه های میوه دار آن همانند درخت انار، نوعی کرم باعث آسیب جدی به آن می شود.

تکثیر :

ازدیاد گلنار از طریق قلمه شاخه ها در فصل پائیز و زمستان است.

هرس :

همانند درخت انار نیاز به هرس دارد که معمولا از اواخر زمستان تا اوایل بهار انجام می شود.