هایپر تره بار | نهال سیب وحشی

نام: نهال سیب وحشی یا سیب مربایی

نام انگلیسی: Crabapple

نام علمی: Malus sylvestris

خانواده: Rosaceae

مشخصات:

درخت سیب وحشی یا سیب مربایی درختی است با تاج گسترده و اغلب در سال های اولیه رشد بیشتر از درخت شبیه درختچه است. این درخت می تواند بین ۸۰ تا ۱۰۰ سال زندگی کند و به ارتفاع ۱۰ متر با قطرهای تنه ۲۳ تا ۴۵ سانتیمتر برسد. به دلیل سازگاری بسیار ضعیف و نیاز به نور زیاد ، سیب وحشی بیشتر در لبه های جنگل های مرطوب ، در پرچین های مزرعه یا در مناطق حاشیه ای وجود دارد. این درخت نسبتاً نادر است اما بومی اکثر کشورهای اروپایی است و در اروپا با یک الگوی توزیع پراکنده به صورت تکی یا در گروه های کوچک رشد می کند.
در گذشته تصور می شد که M. sylvestris مهمترین اجداد سیب های مورد کشت کنونی (M. domestica) باشد که از آن زمان نشان داده شده است که سیب وحشی در اصل از گونه های آسیای مرکزی M. sieversii گرفته شده است. با این حال ، تجزیه و تحلیل های اخیر DNA تأیید می کند که M. sylvestris به طور قابل توجهی در تشکیل ژنوم سیب نقش داشته است.

این مطالعه نشان می دهد که نفوذ ثانویه از سایر گونه های جنس Malus تا حد زیادی ژنوم سیب M. domestica را شکل داده است و M. sylvestris بزرگترین عامل ثانویه است. همچنین مشخص شد که جمعیت فعلی سیب های M. domestica با M. sylvestris بیشتر از M. sieversii ارتباط دارد. با این حال ، در گونه های خالص تر از ارقام سیب M. domestica ، گونه اجدادی M. sieversii هنوز نقش دارد.

گلهای سیب وحشی همانند سایر ارقام سیب هرمافرودیت هستند و توسط حشرات گرده افشانی می شوند. میوه سیب وحشی بسیار کوچک در اندازه گیلاس یا کمی بزرگتر است و مصرف تازه خوری، مربایی دارد. همچنین در اروپا بیشتر از این درخت به عنوان یک گیاه تزئینی استفاده می شود.
از آفات درخت سیب وحشی کرم کاتر پیلار (Smerinthus jamaicensis) و احتمالاً پروانه زالزالک (Scythropia crataegella) است که از برگ های این گیاه تغذیه می کنند.