هایپر تره بار | نهال زردآلو پوست قرمز

مشخصات کلی :

زردآلو پوست قرمز درختی است  سریع  الرشد  و  با تاج گسترده که جزء ارقام نادر زردآلو میباشد. ارتفاع درخت زرد آلو پوست قرمز به ۵ متر می رسد. کلیه ارقام درخت زردآلو  اعم از زردآلو پوست قرمز به آسیب واثر زخم روی تنه آن حساس می باشند وخیلی زود مورد حمله آفات قرار می گیرند. میوه رقم زردآلو پوست قرمز در تیر ماه برداشت میشود.

ویژگی خاک:

نهال زردآلو پوست قرمز در خاک های سبک تا متوسط از نظر بافت رشد، بهتری دارد. خاک باید عمیق، قابل نفوذ (آب) و با تهویه خوب باشد. خاک های سرد و متراکم رسی برای کشت این درخت مناسب نیست. همچنین در مناطقی که سطح آب تحت الارض بالاست، باید از کشت این درخت خودداری شود؛ زیرا نسبت به رطوبت زیاد خاک حساسیت نشان می دهد. درخت زردآلو بیشتر در خاکهای عمیق و کم رطوبت و سبک بارور می شود. در زمین های مرطوب از بدنه و شاخه درخت صمغ تراوش می کند. درخت زردآلو در زمینی که خاکش گرم و کمی آهک دار بوده و مرطوب نباشد، میوه بهتری می دهد. خاک محل کاشت زردآلو باید حدود ۳ متر عمق داشته باشد. اگر خاک زهکشی خوبی داشته باشد، مقدار زیاد آهک در خاک تاثیری روی رشد درخت نخواهد داشت. بطور کلی خاک های لومی شنی بازهکشی خوب مناسب کاشت زردآلو می باشد.

شرایط محیطی:

نیاز سرمایی ارقام زردآلو  ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت می باشد . نهال زردآلو پوست قرمز برای باردهی مناسب نیاز به آفتاب کامل دارد. این نهال مقاوم به گرما تا حدود۳۸  درجه ی سانتیگراد و به سرما تا حدود منفی ۱۵ درجه ی سانتیگراد میباشد.

نیاز آبیاری:

متوسط نیاز آبیاری سالانه برای زردآلو پوست قرمز همانند سایر ارقام زردآلو بسته به اقلیم و محل کاشت ۵۰۰۰ الی ۷۰۰۰ مترمکعب است.

فواصل کاشت  و چالگود:

فاصله کاشت نهال زردآلو پوست قرمز با توجه به عادت رشدی این درخت ۳ متر در ۴ متر بوده و چالگود اولیه آن بهتر است یک متر تا ۷۰ سانتیمتر کنده شود و زیر آن با کاه زهکشی شود.

پایه پیوند:

آلوچه وحشی – زردآلو تلخ

عمر مفید:

عمر مفید زردآلو پوست قرمز ۳۰ الی ۳۵ سال است.

مشخصات میوه:

زردآلو پوست قرمز رقمی است که میوه آن فرم بیضی و کشیده  است و پوستی کرک دار دارد. رنگ پوست این میوه همچنان که از نامش پیداست قرمز می باشد. گوشت زردآلو پوست قرمز زد است و  طعمی شیرین و خوشمزه داشته و مصرف تازه خوری دارد.