هایپر تره بار | نهال زردآلو قیسی

مشخصات کلی :

زردآلو قیسی درختی است با عادت رشد بسیارسریع و گسترده که دارای باروری زیاد بوده و گونه ای پر بازده میباشد. میوه این رقم در مرداد ماه برداشت میشود.

ویژگی خاک:

نهال زردآلو در خاک های سبک تا متوسط از نظر بافت رشد، بهتری دارد. خاک باید عمیق و قابل نفوذ (آب) بوده و تهویه پذیری خوب داشته باشد. خاک های سرد و متراکم رسی برای کشت این درخت مناسب نیست. همچنین در مناطقی که سطح آب تحت الارض بالاست، باید از کشت این درخت خودداری شود؛ زیرا نسبت به رطوبت زیاد خاک حساسیت نشان می دهد. درخت زردآلو بیشتر در خاکهای عمیق و کم رطوبت و سبک بارور می شود. در زمین های مرطوب از بدنه و شاخه درخت صمغ تراوش می کند. درخت زردآلو در زمینی که خاکش گرم و کمی آهک دار بوده و مرطوب نباشد، میوه بهتری می دهد. خاک محل کاشت زردآلو باید حدود ۳ متر عمق داشته باشد. اگر خاک زهکشی خوبی داشته باشد، مقدار زیاد آهک در خاک تاثیری روی رشد درخت نخواهد داشت. بطور کلی خاک های لومی شنی بازهکشی خوب مناسب کاشت زردآلو می باشد.

شرایط محیطی:

نهال زردآلو قیسی نیاز به آفتاب کامل دارد گرچه تا حدودی سایه را نیز متحمل است. این نهال مقاوم به گرما تا حدود۳۸ درجه ی سانتی گراد و به سرما تا حدود منفی ۱۵ درجه ی سانتی گراد میباشد.

نیاز آبیاری:

متوسط نیاز آبیاری سالانه برای زردآلو قیسی بسته به اقلیم و محل کاشت ۵۰۰۰الی ۷۰۰۰مترمکعب است.

فواصل کاشت  و چالگود:

فاصله کاشت نهال زردآلوقیسی با توجه به عادت رشدی این درخت ۳ متر در ۴ متر بوده و چالگود اولیه آن بهتر است یک متر تا ۷۰ سانتیمتر کنده شود و زیر آن با کاه زهکشی شود.

پایه پیوند:

آلوچه وحشی – زردآلو تلخ، برای کشت درخاک سنگین پایه ی آلو استفاده می شود.

عمر مفید:

عمر مفید زردآلو قیسی ۲۵ الی ۳۰ سال است.

مشخصات میوه:

قِیسی نوعی از زردآلو است که بسیار شیرین و مطبوع است و در اطراف دماوند، آمل ،تسوج آذربایجان شرقی فراوان است. رنگ این میوه زرد- نارنجی است و  بهترین نوع آن در شهرستان تسوج یافت میشود. این میوه هم مصرف تازه خوری و هم خشکباری دارد..همچنین برگه زردآلوی خشک شده آن را نیز قیسی می‌نامند. برخی توصیف خود از عطر و طعم این میوه را چنین عنوان کرده اند، ” میوه ای معطر دارای ترشی بسیار خفیف و مزه ای ملایم که می توان جایی بین هلو و آلو آنرا دسته بندی کرد.