هایپر تره بار | نهال زردآلو جهانگیری

مشخصات کلی :

زردآلو جهانگیری همچون سایر انواع زردآلو درختی است با عادت رشد بسیارسریع و گسترده که دارای باروری زیاد بوده و گونه ای پر بازده میباشد. میوه این رقم در تیر ماه برداشت میشود.

ویژگی خاک:

نهال زردآلو جهانگیری در خاک های سبک تا متوسط از نظر بافت رشد، بهتری دارد. خاک باید عمیق، قابل نفوذ (آب) و هواگیری خوب باشد. خاک های سرد و متراکم رسی برای کشت این درخت مناسب نیست. همچنین در مناطقی که سطح آب تحت الارض بالاست، باید از کشت این درخت خودداری شود؛ زیرا نسبت به رطوبت زیاد خاک حساسیت نشان می دهد. درخت زردآلو بیشتر در خاکهای عمیق و کم رطوبت و سبک بارور می شود. در زمین های مرطوب از بدنه و شاخه درخت صمغ تراوش می کند. درخت زردآلو در زمینی که خاکش گرم و کمی آهک دار بوده و مرطوب نباشد، میوه بهتری می دهد. خاک محل کاشت زردآلو باید حدود ۳ متر عمق داشته باشد. اگر خاک زهکشی خوبی داشته باشد، مقدار زیاد آهک در خاک تاثیری روی رشد درخت نخواهد داشت. بطور کلی خاک های لومی شنی بازهکشی خوب مناسب کاشت زردآلو می باشد..

شرایط محیطی:

نهال زردآلو جهانگیری نیاز به آفتاب کامل دارد گرچه تا حدودی سایه را نیز متحمل است. این نهال مقاوم به گرما تا حدود۳۸ درجه ی سانتی گراد و به سرما تا حدود منفی ۱۵ درجه ی سانتی گراد میباشد.

نیاز آبیاری:

متوسط نیاز آبیاری سالانه برای زردآلو جهانگیری بسته به اقلیم و محل کاشت ۵۰۰۰الی ۷۰۰۰مترمکعب است.

فواصل کاشت  و چالگود:

فاصله کاشت نهال زردآلو جهانگیری با توجه به عادت رشدی این درخت ۳ متر در ۴ متر بوده و چالگود اولیه آن بهتر است یک متر تا ۷۰ سانتیمتر کنده شود و زیر آن با کاه زهکشی شود.

پایه پیوند:

آلوچه وحشی – زردآلو تلخ، برای کشت درخاک سنگین پایه ی آلو استفاده می شود.

عمر مفید:

عمر مفید زردآلو جهانگیری ۳۰ الی ۳۵ سال است.

مشخصات میوه:

زردآلو جهانگیری فرمی نسبتا بیضی و کشیده داشته و رنگ زرد-قرمز دارد. این میوه  شیرین و مطبوع است و مصرف تازه خوری دارد.