هایپر تره بار | نهال انار یزدی اردستانی

مشخصات کلی :

انار یزدی اردستانی دارای رشد قوی و عملکرد زیاد است و میزان برگ آن کم بوده و شکل میوه آن درشت، کروی و دیررس است. این رقم بومی ایران است و در شهرستان های کاشان ، اردستان، نطنز، شهرضا ، اصفهان،نا ئین ، برخوار و میمه ، نجف آباد مورد کشت قرار میگیرد. نهال انار یزدی اردستانی در مناطقی که در آن کشت انار صورت میگیرد قابل کاشت است. این رقم از اواخر شهریور تا آبان ماه برداشت می شود.

ویژگی خاک:

از ویژگیهای با ارزش درخت انار، انعطاف پذیری آن نسبت به انواع خاکها و تحمل کم آبی و شوری آب و خاک می باشد. ریشه های درخت انار تا عمق ۵/۱ متر و گاهی بیشتر در خاک نفوذ می کنند و خاک های رسی شنی برای رشد آن مطلوب می باشد. انار را می توان در انواع خاک ها از شنی تا رسی و حتی اراضی شور کشت کرد، اما درخت انار برای رشد مطلوب، به خاکی با زهکشی خوب و بافت متوسط رسی احتیاج دارد. خاکهای با بافت شنی- رسی مناسب ترین خاک برای تولید انار میباشند. Ec (کمتر از ۲ دسیزیمنس) . شخم سالانه و مصرف کودهای دامی در بهبود شرایط فیزیکی، تهویه بهتر خاک، گسترش ریشه و افزایش کمی و کیفی میوه بسیار مؤثر است.

شرایط محیطی:

نهال انار یزدی اردستانی سرماهای ۱۰- درجه سانتیگراد زمستان را تحمل می کند اما اگر سرما به ۱۲- الی ۱۴- درجه سانتیگراد برسد، موجب خشکیدگی اندام های هوایی آن می گردد.

نیاز آبیاری:

انار یزدی اردستانی نسبتا به خشکی مقاوم است اما آبیاری منظم موجب افزایش عملکرد آن می شود. در خاک های سبک هر هفته یک بار و در خاک های سنگین هر ۱۰ روز یک بار آبیاری منظم مناسب می باشد.

فواصل کاشت  و چالگود:

فاصله کاشت نهال انار یزدی اردستانی با توجه به عادت رشدی این درخت ۴ متر در ۶ متر بوده و چالگود اولیه آن بهتر است یک متر تا ۷۰ سانتیمتر کنده شود و زیر آن با کاه زهکشی شود.

بیماری ها:

یکی از مشکلات پرورش انار، ترک خوردن میوه می باشد. علل مختلفی موجب ترک خوردن میوه های انار می گردد. یکی از علل ترک خوردن میوه انار، صفت ژنتیکی برخی ارقام می باشد. آبیاری نامنظم موجب خشک شدن پوست میوه و ترک خوردن آن می شود. بارندگی بی موقع و یا سرد شدن ناگهانی هوا در حین رسیدن، موجب بهم خوردن تعادل پوست و گوشت میوه و ترک خوردن آن می شود. این پدیده بویژه در پاییز اتفاق می افتد. گرمای بیش از حد تابستان و بادهای گرم و سوزان از علل دیگر ترک خوردن انار بشمار می آید. گرمای بیش از حد موجب زود رسیدن میوه اما کوچک ماندن آن گردیده و در پوست میوه نیز لکه های آفتاب سوختگی ایجاد می شود. کمبود بر و روی از عوامل دیگر ترک خوردن میوه انار می باشد.

عمر مفید:

عمر درخت انار طولانی است درختانی وجود دارند که در سن ۲۰۰ سالگی نیز باردهی آنها حفظ شده است.

مشخصات میوه:

میوه رقم یزدی اردستانی میوه ای درشت و با کیفیت است که شکل گرد داشته و پوست آن ضخامت زیاد دارد و برنگ قرمز گلی است. آریل آن دارای آب زیادی است که رنگ آریل آن قرمز تیره بوده و مزه اش ملس می باشد.