هایپر تره بار | نهال گیلاس قرمز

نام: گیلاس قرمز
منشاء: ایران
زمان گل دهی: نیمه دوم فروردین
زمان رسیدن میوه: اوایل تیرماه
عمر مفید: ۳۰ سال
مشخصات میوه: درشت با رنگ قرمز
پایه: آلبالو تلخ

قیمت از ۷۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ تومان