هایپر تره بار | نهال گیلاس سیاه

نام: گیلاس سیاه مشهد
منشاء: ایران
زمان گل دهی: نیمه دوم فروردین
زمان رسیدن میوه: اوایل تیرماه
عمر مفید: ۳۰ سال
مشخصات میوه: درشت با رنگ سیاه
پایه: آلبالو تلخه

قیمت از ۷۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ تومان