هایپر تره بار | نهال گیلاس تک دانه مشهد

نهال پیوندی گیلاس تکدانه
اصیل
یکساله، دوساله و سه ساله

نام: گیلاس تک دانه مشهد
منشاء: ایران
زمان گل دهی: نیمه دوم فروردین
زمان رسیدن میوه: اوایل تیرماه
عمر مفید: ۳۰ سال
مشخصات میوه: درشت با رنگ زرشکی
پایه: آلبالو تلخ