هایپر تره بار | نهال هلو آلبرتا

نهال هلو آلبرتای پیش رس و دیر رس
اصیل

نام: هلو آلبرتا
منشاء: چین
انواع رقم: پیش رس و دیر رس
رنگ گوشت: زرد و درشت
عمر مفید: ۱۵ سال
پایه: شفتالو بذری
تحمل سرمای زمستانی: -۲۵c الی -۳۰c