هایپر تره بار | نهال انجیر سفید

نهال انجیر خشک کردنی سفید
تعداد محدود

نام: نهال انجیر سفید 

مشخصات: انجیر سفید یکی از ارقام اصلاح شده برتر است. این رقم یکی از ارقام بسیار تجاری انجیر استهبان است که بهترین رقم انجیر برای مصرف خشکباری به شمار میرود. انجیر سفید درختی قوی، پر رشد و پر محصول است و میوه آن تا زمان رسیدن روی درخت میماند و از این نظر بسیار برای باغداران اقتصادی است. میوه آن شیرین است و مصرف تازه خوری و خشکباری دارد.