هایپر تره بار | بوته تمشک آمریکایی

نام : نهال/بوته توت وحشی یا تمشک آمریکایی
خاستگاه: کشور آمریکا

مشخصات گیاه: این تمشک بوته ای پر محصول و بدن تیغ دارد که برداشت میوه از آن به سهولت صورت گرفته و رقمی تجاری به شمار میرود.
پایه: بوته
زمان رسیدن میوه : اواخر بهار و اوایل تابستان
مشخصات میوه: بنفش تیره مایل به سیاه

قیمت  ۲۵۰۰۰ تومان