هایپر تره بار | نخود

برای اطلاع از قیمت و سفارش محصول لطفا تماس بگیرید

نخود

نخود سومین حبوبات مهم دنیا با تولید جهانی معادل ۸ میلیون تن می‌باشد. این مقدار تولید از سطحی معادل ۳۵/۱۰ میلیون هکتار با عملکرد متوسط ۷۷۳ کیلوگرم به دست می‌آید. تولید این محصول از حدود ۶/۵ میلیون تن در سه سال ۸۲-۱۹۸۰ به مقدار ۸ میلیون تن در سه‌ساله ۲۰۰۴-۲۰۰۲ بالغ شده است (جدول ۱). بخش مهمی از این افزایش تولید مربوط به افزایش عملکرد از ۵۸۲ کیلوگرم در هکتار به ۷۷۳ کیلوگرم در هکتار در طی دوره مذکور مربوط می‌شود. سهم کشورهای درحال‌توسعه از تولید جهانی نخود از ۹۸% در خلال سال‌های ۸۲-۱۹۸۰ به ۹۵% در سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۲ کاهش یافته است. به عبارت بهتر، سهم کشورهای توسعه‌یافته از ۲% به ۵% تولید جهانی این محصول افزایش یافته است.

قاره آسیا ۸۸% تولید و ۹۱% سطح زیرکشت این محصول را از آنِ خود نموده است. در حالی که ۴۲ کشور به کشت‌وکار نخود می‌پردازند ولی تعداد نسبتاً محدودی از آنها مثل هندوستان، پاکستان، ترکیه، کانادا، مکزیک، ایران، استرالیا، میانمار، سوریه، بنگلادش و اسپانیا در حدود ۹۷% تولید نخود را بر عهده دارند.

در میان این کشورها هندوستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنند و مصرف‌کننده این محصول در جهان مطرح می‌باشد و مقدار آن بالغ بر ۶۲% تولید جهانی است.  اخیراً استرالیا به کشت نخود در سطح نسبتاً وسیع بیش از ۲۰۰ هکتار و با تولید ۲۰۰ هزار تن و متوسط عملکرد ۹۳۰ کیلوگرم در هکتار روی آورده است. این در حالی است که این کشور در سال ۱۹۸۳ از تولید بسیار ناچیزی برخوردار بود. به همین ترتیب در کانادا نیز سطح زیرکشت و تولید نخود افزایش چشمگیری داشته است و از مقدار ناچیز آن در سال ۱۹۹۱ به ۲۸۰ هزار هکتار و تولیدن ۳۹۰ هزار تن و با عملکرد متوسط ۱۳۶۸ کیلوگرم در هکتار رسیده است.

گرچه کانادا و استرالیا بیشتر با هدف صادرات به کشت این محصول روی آورده‌اند ولی قابلیت نخود به عنوان محصولی جانشین در نظام‌های زراعی فشرده برای ایجاد کشاورزی پایدار و درازمدت از جمله دلایل دیگر می‌باشد.

نخود به عنوان مهم‌ترین حبوبات در ایران، با سطح زیرکشت معادل ۷۵۰ هزار هکتار و تولید ۳۰۰ هزار تن با عملکرد متوسطی معادل ۴۰۷ کیلوگرم در هکتار می‌باشد. سطح زیرکشت و تولید این محصول طی دو دهه گذشته در کشور به ترتیب ۵ و ۳ برابر افزایش یافته است. با این حال عملکر متوسط آن از ۶۶۳ کیلوگرم به ۴۰۷ کیلوگرم تنزل یافته است که دلایل عمده آن کشت دیم و اختصاص زمین‌های نامرغوب به کشت این محصول می‌باشد. نخود در بین حبوبات ۶۴% سطح زیرکشت را به خود اختصاص داده است و در بین محصولات کشاورزی در کشور از نظر سطح زیرکشت سومین رتبه را دارا می‌باشد.

در حدود ۹۵% سطح زیرکشت نخود در ایران به صورت دیم است. نخود با متوسط عملکرد حدود ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار، عملکرد آن در حدود نصف میانگین عملکرد جهانی است؛ عوامل مختلفی در پایین بودن عملکرد نخود دخالت دارند که می‌توان به عدم رعایت اصول زراعی از قبیل آماده‌سازی بستر بذر در شرایط دیم، عدم کاربرد میزان بذر مناسب، عدم رعایت زمان کاشت مناسب و کنترل علف‌های هرز و آفات و حساسیت ارقام رایج به بیماری برق‌زدگی و پژمردگی فوزاریومی اشاره داشت.