هایپر تره بار | لوبیا و ماش و انواع آنها

برای اطلاع از قیمت و سفارش محصول لطفا تماس بگیرید

در این دسته از حبوبات می‌توان به برخی از انواع مهم آن مثل لوبیا معمولی سبز یا چیتی (Phaseoulus vulgaris L.)، لوبیا قرمز یا لوبیای آردی (Phaseoulus calcaratus L.) و نیز ماش سبز (Vigna radiata L.) و ماش سیاه (Vigna mungo L.) اشاره کرد. البته برخی دیگر از انواع لوبیا وجود دارند که در کشورهای دیگر ممکن است کشت‌وکار شوند ولی در کشور ما از اهمیت چندانی برخوردار نیستند.

انواع لوبیا و ماش که در حقیقت به لحاظ گونه نیز انواع مختلفی را شامل می‌شوند بیشترین سطح زیرکشت را در میان حبوبات در سطح جهانی به خود اختصاص داده‌اند. متوسط آمار سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ بیانگر آن است که سطح زیرکشت این محصولات ۴/۲۶ میلیون هکتار با تولیدن کل ۸/۱۸ میلیون تن و عملکرد متوسط ۷۱۱ کیلوگرم در هکتار بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲ سطح زیرکشت تنها ۱۰% اما متوسط عملکرد آنها ۲۶% رشد نشان می‌دهد .

این رشد قابل ملاحظه به ویژه در میزان عملکرد سبب شده است که تولید جهانی آنها طی دوره مذکور از ۵۲/۱۴ به ۸/۱۸ میلیون تن افزایش یابد که کل این افزایش تولید مربوط به کشورهای درحال‌توسعه می‌باشد. این در حالی است که میزان تولید کشورهای توسعه‌یافته حتی اندکی کاهش نشان می‌دهد. در میان کشورهای مختلف در ۱۱۳ کشور حداقل کشت یکی از انواع لوبیا رایج است اما کشورهایی نظیر هندوستان، برزیل، چین، میانمار و مکزیک روی‌هم ۵۸% لوبیای جهان را از سطحی معا۵ل ۷۰% سطح زیرکشت این محصول در جهان در اختیار دارند. در دو دهه گذشته نیز در حدود یک‌چهارم ماش دنیا در کشور هندوستان تولید شده است.

تولید لوبیا و ماش در کشور طی دو دهه گذشته ۱۸۰% رشد داشته است که مقدار قابل توجهی از تولید مدیون بهبود عملکرد از مقدار میانگین۹۷۵ به ۱۶۸۸ کیلوگرم می‌باشد. مقدار متوسط عملکرد فعلی لوبیا و ماش در کشور برخلاف نخود و عدس بسیار به میانگین کشورهای توسعه‌یافته نزدیک است که دلیل عمده آن به کشت آبی آنها برمی‌گردد چرا که در نخود و عدس بیشتر از ۹۰% کشت به صورت دیم انجام می‌شود، حال آنکه در لوبیا و ماش وضعیت کاملاً برعکس است.

سایر حبوبات

این گروه از حبوبات که عمدتاً دربرگیرنده لوبیای چشم‌بلبلی، نخود فرنگی، باقلا، دال عدس، خُلر، لوبیای علوفه‌ای و لوپین می‌باشند، در کشور از اهمیت کمتری برخوردار هستند. برخی از آنها به صورت پراکنده و در سطح محدود کشت شده و به‌ندرت آمار دقیقی از سطح زیرکشت و تولید آنها در دست می‌باشد. در عین حال تعدادی از آنها مثل نخود فرنگی و دال عدس در سطح جهانی مهم‌تر از بقیه هستند.

این دسته از حبوبات روی‌هم‌رفته ۳۰% از تولید جهانی حبوبات (۸۱/۷۱ میلیون تن) و ۳۷% سطح زیرکشت حبوبات در جهان را دربر می‌گیرد.