هایپر تره بار | نهال گردو دماوند

رشد درخت: متوسط – قوی با شاخه های گسترده

تراکم شاخه : باز-متراکم

حداکثر عملکرد میوه: ۳٫۵ تن در هکتار

وزن میوه : .۱۳٫۰۹

وزن مغز میوه : ۶٫۲۲ درصد

مغز میوه : ۴۷ %

شکل میوه : بیضی کشیده

رنگ مغز میوه : قهوه ای روشن

ریزش گل ماده PFA:خیلی کم

وضعیت دیکو گامی : پروتاندر

مقاومت به بیماری انتراکتوز: مقاوم

مقاومت شاخه و میوه به بیماری بلایت : نسبا حساس

رقم گرده دهنده: گردو جمال Z63

قیمت رقم دماوند ۱۰۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰ تومان

مقالات مرتبط