هایپر تره بار | نهال توت سفید هرات

نام : نهال توت سفید
خاستگاه: ایران
پایه: بذری و پیوندی
زمان رسیدن میوه : اوایل خرداد ماه
مشخصات :سفید – درشت و شیرین

مقالات مرتبط